Adatvédelmi vállalásaink a következők:

Személyes adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljük. Adatait nem adjuk el harmadik feleknek. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy irányíthassa és felülvizsgálhassa, hogyan lépünk kapcsolatba Önnel, és hogyan végzünk Ön felé marketingtevékenységet.

A MKI Plexi Kft. (a jelen dokumentumban a többes szám első személy – a „mi” – rá vonatkozik) elkötelezett az Ön adatainak védelme és magánélethez való jogának tiszteletben tartása mellett.

A jelen Adatvédelmi szabályzat (továbbá a felhasználási feltételeink és a bennük hivatkozott összes dokumentum) képezi az alapját annak, hogyan dolgozzuk fel a weboldalunkon keresztül Öntől begyűjtött vagy Ön által nekünk átadott személyes adatokat. Ez a szabályzat megjelenik az MKI Plexi Kft. és társult vállalatainak összes weboldalán.

Amennyiben Ön már korábban is ügyfelünk vagy beszállítónk volt, akkor Önről vagy munkatársairól korlátozott mértékben már rendelkezünk információkkal – például kereszt- és családnevek, kapcsolattartási adatok, születésnapok, címek, fizetési adatok stb. Ezen adatok megőrzése és feldolgozása a MKI Plexi Kft. vállalat és az Ön közötti folyamatos kereskedelem megvalósításához szükséges.

Azzal, hogy Ön folytatja a kereskedelmet az MKI Plexi Kft. Kft. vállalattal és társult vállalataival, vagy bármilyen személyes adatot ad meg, beleegyezik adatainak ilyen jellegű gyűjtésébe, továbbításába, tárolásába, megőrzésébe és / vagy feldolgozásába, amennyiben ezen adatok szükségesek azon célhoz, melyre begyűjtötték őket. Minden szükséges és észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy adatait biztonságosan, a GDPR adatvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatjuk, ha erre az európai vagy helyi, állami törvények változásai miatt szükség van. Amennyiben ilyen változtatásokra sor kerül, erről értesítjük.

A jelen szabályzatban megadott személyes adatokon felül további személyes adatokat csak akkor gyűjtünk Öntől, ha Ön úgy döntött, hogy ezeket nekünk megadja.

Az adatok felhasználása

Az Önnek kapcsolatos információkat különféle okokból kifolyólag használhatjuk, például:

bármely, Ön és köztünk létrejövő szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében;
bármely vonatkozó helyi jogi és/vagy törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében;
annak biztosítása érdekében, hogy a weboldalunkon megjelenő tartalom az Ön és a számítógépe számára leghatékonyabb módon kerüljön bemutatásra;
annak érdekében, hogy Önnek információt, termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtsunk – vagy olyanokat, amelyeket Ön tőlünk igényel, vagy olyanokat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy Önt érdekelhetik, amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy ilyen céllal megkeressük;
annak érdekében, hogy lehetővé tegyük részvételét szolgáltatásaink interaktív funkcióiban, amennyiben Ön így dönt;
hogy termékeink és/vagy szolgáltatásaink változásairól értesítsük.
Amennyiben Ön már korábban is az ügyfelünk volt, e-mail, telefon vagy nyomtatott termékek útján, vagy más módon kapcsolatba léphetünk Önnel olyan áruk és szolgáltatások kapcsán, melyek egy korábbi, Ön felé történő eladás tárgyához hasonlatosak.

Az MKI Plexi Kft. ügyfeleinek, beszállítóinak és/vagy ezek alkalmazottainak személyes információit semmilyen harmadik féllel nem osztja meg azzal a céllal, hogy harmadik felek ezen személyes információkat további marketingcéllal használják.

Az Öntől általunk gyűjtött információ attól függ, hogy oldalainkon milyen tevékenységeket végez, be van-e jelentkezve vagy sem, és lead-e megrendelést. Például Önről a következő, azonosításra alkalmas személyes adatokat gyűjthetjük, dolgozhatjuk fel, őrizhetjük meg vagy tárolhatjuk:

Kapcsolattartási név (kereszt- és vezetéknevek)
Vállalat neve, cégjegyzékszáma és adózással kapcsolatos azonosítószámai
Postacím és/vagy fizikai cím
Fizetési adatok (ideértendők a hitelkártya és a bankszámla adatai is)
Kapcsolattartási telefonszám(ok)
Kapcsolattartási e-mail-cím(ek)
Kapcsolattartó személy(ek) neve(i)
Az alábbiakban felsoroljuk, mikor gyűjthetünk, dolgozhatunk fel, őrizhetünk meg vagy tárolhatunk ilyen információkat:

Ha Ön ezt az információt egy weboldalunkon lévő űrlap kitöltésével megadja: ideértendő az az információ is, amelyet akkor ad meg, amikor oldalunkon regisztrál, megvásárolja termékeinket vagy kitölti a „Üzenetküldés” című űrlapot. Akkor is kérhetünk Öntől információt, ha a weboldalunkkal kapcsolatos problémát jelent be.
Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot: ezeket a levelezéseket megtarthatjuk.
Ha Ön felméréseket tölt ki, melyeket kutatási céllal vagy szolgáltatásaink javításának céljával használunk: azonban Önnek nem kötelessége ezen megkeresésekre válaszolni.
Ha Ön a weboldalunkon keresztül tranzakciókat bonyolít le, illetve megrendelései teljesítéséhez.
Ha Ön ellátogat weboldalainkra és itteni forrásokhoz hozzáfér, akkor sütik segítségével adatokat gyűjthetünk Öntől (további információért lásd alább a Sütik részt).
Ha Ön velünk kereskedelmet folytat, ideértve az ajánlat- és árajánlatkérést stb. Ilyen esetekben a személyes adatok gyűjtése potenciálisan a kereskedelmi szerződés teljesítéséhez is szükséges.
Az MKI Plexi Kft. jogos érdekeinek előre vitele céljából is gyűjt adatokat, mely jogos érdekek a feldolgozás jogalapját képezik.

Az MKI Plexi Kft. szempontjából jogos érdeknek számít, ha az információ használatára üzleti vagy kereskedelmi okunk van. Ezen körülmények teljesülésén felül a jogos érdek nem állhat méltánytalan módon szemben az Ön GDPR szerinti jogaival. Általánosságban véve az MKI Plexi Kft. jogos üzleti érdekét érvényesíti, amikor a következő személyes adatokat, vagy a következő személyes adatok kategóriáinak bármely kombinációját gyűjti:

Ha Ön valamelyik weboldalunkon személyes információt ad meg, akkor:

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az MKI Plexi Kft. vagy társult vállalatai gyűjthetik, megőrizhetik és feldolgozhatják az Ön személyes információit.
Igazolja, hogy az Ön által megadott információk a valóságnak megfelelnek, pontosak és teljesek, és hogy szándékosan nem ad meg hamis információkat, nem adja ki magát más személynek vagy entitásnak, és nem mutatja be valótlanul sem magát, sem más személyt vagy entitást.
Weboldalainkat és appjainkat nem 16 éves kor alatti gyermekeknek szánjuk. Szándékosan nem fogunk 16 éves kor alatti gyermekektől online adatokat gyűjteni, vagy számukra online értékesíteni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, valamint személyes adatok különleges kategóriái

A GDPR szerint Önnek joga van az adatok különleges kategóriái alapján történő automatizált döntéshozatal és profilalkotás ellen tiltakozni.

Az adatok különleges kategóriáiba tartoznak a faji vagy etnikai származásra, szakszervezeti tagságra, bűnügyi nyilvántartásokra stb. vonatkozó személyes adatok. Az MKI Plexi Kft. nem gyűjt, tárol, őriz meg vagy dolgoz fel semmilyen, az adatok különleges kategóriáiba tartozó adatot. Amennyiben ez a tényállás a jövőben bármikor megváltozik, akkor az MKI Plexi Kft. ennek megfelelően frissíteni fogja ezt az online adatvédelmi nyilatkozatot.

Az automatizált döntéshozatal és profilalkotás során számítógépes rendszerek olyan eredményeket generálnak, amelyek joghatással járnak. Általánosságban véve az MKI Plexi Kft kereskedelmi partnereivel kapcsolatban nem használ automatizált döntéshozatalt és profilalkotást. Amennyiben ez a tényállás a jövőben bármikor megváltozik, akkor az MKI Plexi Kft ennek megfelelően frissíteni fogja ezt az online adatvédelmi nyilatkozatot, és erről értesíteni fogja Önt.

Sütik

A sütik olyan szöveges fájlok, melyeket az Ön számítógépének böngészője használ, és melyek látogatói adatokat tárolnak. A sütiket gyakran használják az interneten, és nem tesznek kárt az Ön rendszerében.

Jelenleg általános kezelési adatok összegyűjtésére használunk sütiket, amelyekkel szolgáltatásainkat kívánjuk javítani.

A következő sütiket használjuk, amelyek az alább jelzett időtartam elteltével járnak le:

PHPSESSID – 1 óra
STUID – 1 óra
STVID – 1 év
form_key – 1 óra
mage-banners-cache-storage – a böngésző bezárásakor jár le
mage-cache-sessid – a böngésző bezárásakor jár le
mage-cache-storage – a böngésző bezárásakor jár le
mage-cache-storage-section-invalidation – a böngésző bezárásakor jár le
mage-messages – 1 év
mage-translation-file-version – a böngésző bezárásakor jár le
mage-translation-storage – a böngésző bezárásakor jár le
private_content_version – 10 év
section_data_ids – a böngésző bezárásakor jár le

FIGYELEM – a fent megnevezett sütik a központilag kezelt MKI Plexi weboldalakon és webáruházakban használt sütik. Az egyes MKI Plexi Kft. vállalatok által használt sütik listájának megtekintéséhez kérjük, tekintse meg ezen vállalatok weboldalainak és webáruházainak online adatvédelmi nyilatkozatát.

Ha nem szeretné elfogadni a sütiket, akkor esetlegesen be tudja állítani a böngészőjét úgy, hogy ne fogadja el azokat. További információért kérjük, tekintse meg böngészője súgómenüjét. Bizonyos európai országok egyedi törvényeinek megfelelően a weboldalakon sütikre figyelmeztető értesítőszalagon keresztül kérhetjük, hogy járuljon hozzá a sütik használatához. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ez befolyásolhatja azt, képesek vagyunk-e megfelelően feldolgozni a jóváhagyni kívánt tranzakcióit. A sütiket a böngészője beállításainak módosításával engedélyezheti vagy blokkolhatja. Ehhez útmutatást, illetve a sütikről további információt a következő címen találhat: https://www.aboutcookies.org/ (Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldalt nem az MKI Plexi Kft üzemelteti, és tartalmáért nem az MKI Plexi Kft felelős. Csak tájékoztató jelleggel adtuk meg. A legfrissebb böngészővel kapcsolatos információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a böngészője gyártójával.)

Hol tároljuk személyes adatait

Általában minden adatot, amelyet nekünk megad, egy európai uniós (EU-s) országban tárolunk, dolgozunk fel és őrzünk meg. Noha az MKI Plexi Kft általában nem így jár el, az adatokat esetlegesen EU-n kívüli helyre is továbbíthatjuk, illetve EU-n kívüli helyen is tárolhatjuk. Ilyen esetekben az MKI Plexi Kft biztosítja, hogy csak az uniós szabályozásoknak megfelelő országokat és/vagy harmadik fél adatfeldolgozókat használunk, az EU–GDPR által előírt eszközök használatával.

Hasonlóképpen az adatokat esetlegesen az EU-n kívül dolgozó munkatársaink dolgozhatják fel, akiket mi, vagy társult szolgáltatóink alkalmaznak. Ezek a munkatársak többek között az Ön rendelésének teljesítésében, fizetési adatainak feldolgozásában és támogatási szolgáltatások nyújtásában is részt vehetnek.

Ahol megadtunk Önnek (vagy ahol Ön választott) egy jelszót, amely lehetővé teszi Önnek az eljutást a weboldalunk bizonyos részeire, az Ön felelőssége, hogy a jelszó biztonságban maradjon. Azt kérjük Öntől, hogy ne ossza meg a jelszót senkivel.

Sajnos az interneten továbbított adatok nem teljesen biztonságosak. Habár mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megvédjük az Ön által nekünk átadott személyes adatait, nem garantálhatjuk az Ön termináljáról oldalunk felé továbbított adatok biztonságát.

Amikor megkaptuk Öntől az információkat, szigorú eljárásokat és intézkedéseket foganatosítunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében. Ideértendők a következők:

Hash-függvények használata
SSL-titkosítás
ISO 27001
Megteszünk továbbá minden megfelelő lépést (mint például titkosított jelszavak és a jelszavak e-mailes helyreállítása közvetlen jelszóadatok használata nélkül) annak érdekében, hogy a személyes profiljához való hozzáférés biztosítása előtt ellenőrizzük az Ön személyazonosságát.

Az Ön adatainak továbbítása

A MKI Plexi Kft. marketingcéllal megoszthatják egymás közt az Ön személyes adatait. Jogos érdekeink előre vitele érdekében személyes adatait továbbadhatjuk harmadik feleknek az alábbi esetekben:

Ha üzletet vagy egyéb eszközöket adunk el vagy vásárolunk, amely esetben továbbíthatjuk a személyes adatait az üzlet vagy eszköz eladója vagy vásárlója számára;
Ha az MKI Plexi Kft -t vagy lényegében annak összes eszközét harmadik fél megvásárolja, amely esetben az ügyfelekről és beszállítókról és/vagy alkalmazottakról tárolt személyes adatok részei lesznek az átadott eszközöknek;
Ha kötelességünk kiadni vagy megosztani a személyes adatait törvényi kötelezettség miatt, vagy a felhasználási feltételeink vagy egyéb megállapodások betartása és alkalmazása miatt; vagy a mi vagy cégcsoportunk, ügyfeleink és beszállítóink, valamint mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme miatt;
Az MKI Plexi Kft és társult vállalatai jogos érdekeinek előre vitele során történő információ csere más vállalatokkal és szervezetekkel a csalás elleni védelem és hitelezési kockázatok csökkentése érdekében.
Az összes fent említett esetben tájékoztatjuk róla, hogy személyes adatait harmadik féllel osztottuk meg.

Az Ön jogai

Az EU–GDPR értelmében Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 1. Információt kaphat arról, hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk, dolgozunk fel és őrzünk meg;
 2. Az MKI Plexi Kft által begyűjtött és tárolt helytelen személyes adatokat helyesbítheti;
 3. Az MKI Plexi Kft versenyjogai és jogi kötelezettségeivel összhangban az Ön adatai részlegesen vagy teljesen kitörölhetők, a következő okok fennállása esetén:
  Az MKI Plexi Kft cégnek már nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, melyből kifolyólag eredetileg gyűjtötte őket;
  Ön visszavonja a személyes adatok feldolgozására adott beleegyezését;
  Ha a feldolgozás az MKI Plexi Kft jogos érdekein alapszik, akkor tiltakozhat ezen feldolgozás ellen. Ezt a tiltakozást az MKI Plexi Kft személyes adatok további feldolgozásához fűződő jogaihoz és jogi kötelezettségeihez képest mérlegeljük.
  Ha az adatok feldolgozása jogtalan.
 4. A következő okokból korlátozhatja a személyes adatok feldolgozását:
  a személyes adatok pontatlanok;
  az adatok feldolgozása jogtalan;
  az MKI Plexi Kft -nek már nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, melyből kifolyólag eredetileg gyűjtötte őket;
 5. Ha a feldolgozás az MKI Plexi Kft jogos érdekein alapszik, akkor tiltakozhat ezen feldolgozás ellen. Ezt a tiltakozást az MKI Plexi Kft személyes adatok további feldolgozásához fűződő jogaihoz és jogi kötelezettségeihez képest mérlegeljük.
 6. Ha a feldolgozás az MKI Plexi Kft jogos érdekeinek előre vitelén alapszik, akkor kérheti az adatok feldolgozásának megszüntetését. Ezt a tiltakozást az MKI Plexi Kft személyes adatok további feldolgozásához fűződő jogaihoz és jogi kötelezettségeihez képest mérlegeljük.
  Ha a feldolgozás az MKI Plexi Kft jogos érdekeinek előre vitelén alapszik, akkor kérheti ezen személyes adatok digitális formában való letöltését;
 7. Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, akkor ezt a hozzájárulást visszavonhatja.
  Úgy gyakorolhatja a feldolgozás megakadályozására való jogát, hogy az Ön személyes adatainak gyűjtésére használt online űrlapok megfelelő jelölőnégyzeteit bejelöli. Ezen jogát továbbá bármikor úgy is gyakorolhatja, hogy ír nekünk az info@mkiplexi.hu címre.

Ha az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően megosztottuk, minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy minden felet, akikkel megosztottuk az adatokat, tájékoztassunk arról, ha ezen személyes adatok törlését kérték.

Bármely honlapunk időről időre tartalmazhat partnerhálózatunk, hirdetőink és velük kapcsolatban álló felek oldalaira vagy ezek oldalairól induló hivatkozásokat. Amennyiben követi ezeket a hivatkozásokat, ne feledje, hogy ezek a weboldalak saját adatkezelési szabályzatokkal rendelkeznek, és mi nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget ezekért a szabályzatokért. Kérjük, ellenőrizze az adott adatkezelési szabályzatot, mielőtt ezeken az oldalakon személyes adatot adna meg.

A GDPR szerint Önnek joga van hozzá, hogy az Önről tárolt adatokhoz hozzáférjen. A hozzáféréshez való jogát a GDPR-nek megfelelően gyakorolhatja. Minden, hozzáférésre benyújtott kérelemmel ingyenesen foglalkozunk.

Változások az adatkezelési szabályzatunkban

Minden, az adatkezelési szabályzatunkban eszközölt változtatásról értesíteni fogjuk Önt.

Érdeklődés és panasztétel

Ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérése van, kérjük vegye fel a kapcsolatot műveleti csoportunkkal a info@mkiplexi.hu címen.